AM2 Linjära ställdon

Ställdon för noggrann positionering

MecVel har tagit fram ett linjärt ställdon AM2 speciellt avsett för noggrann positionering, snabb acceleration och hög intermittens. Det kan levereras i utförande som klarar av miljöer där det utsätts för aggressiva ämnen.
Användningsområdena är många, automatiserade maskiner inom förpacknings- eller livsmedelsindustrin är ett exempel.
Ställdonet levereras med fläns anpassad för t.ex. er servo- eller stegmotor.
Läs mer om AM2 (.pdf)

« »