En ny generation bandkedjor och modulband

System Plast erbjuder bandkedjor och modulband för varierande miljöer. NGTMevo är ett unikt material som möjliggör snabba och torra transporter. För Heineken har det inneburit en omfattande minskning av vattenförbrukningen. Något som på sikt kan vara avgörande för vår framtid.

New generation – NGTM

För 20 år sedan introducerade System Plast materialet New Generation (NGTM) med syftet
att ge en hållbar fördel jämfört med material av industristandard. Det blev snabbt erkänt som en möjlighet att köra bandkedjor utan smörjning. En lösning som möjliggör minskning av såpvatten eller torra smörjmedel. Det skapar i sin tur en säkrare arbetsmiljö och stora kostnadsbesparingar.

New generations lägre friktionskoefficient möjliggör för slutanvändaren att minska eller eliminera smörjning och därigenom tillhandahålla en ”torrgående” transportör. Med bättre glidegenskaper jämfört med andra material resulterar NGTM dessutom i minskad energiförbrukning, ökad livslängd, minskad dammbildning och förmågan att köra banor med högre hastigheter.

New generation evolution – NGTMevo

Med fokus på de växande kraven på säkerhet, hygien, hållbarhet och TCO (totala ägandekostnader) har System Plast utifrån NGTM även utvecklat det nya materialet NGTMevolution. Det är speciellt framtaget för drifter utan bansmörjning. Resultatet möjliggör en torrare drift, minskad bakterietillväxt, lägre energi- och vattenförbrukningen och en tydlig förbättring av TCO.

Förbättringar av NGTMevo jämfört med NGTM:

  • Lägre friktion – Friktionen reduceras upp till 15%
  • Högre styrka – Upp till 10%
  • Högre nötningsmotstånd
  • Godkänd för direkt kontakt med livsmedel enligt EU- och FDA-föreskrifter

En oslagbar kombination med Nolu-S

Jämfört med LF Acetal-kedjor är NGTMevo den enskilt bästa lösningen för transporter med högre hastighet och belastning i torra drifter. I kombination med glidlister av NOLU®-S eller NOLU-SR-kurvor blir det en oslagbar lösning vad gäller hastighet och slitage för torrgående transporter.

Nolu-S material är en unik förening av UHMWPE och ett fast smörjmedel. Materialet har förmågan att drastiskt minska friktionskoefficienten samtidigt som det bevarar egenskaperna hos UHMWPE. Nolu-S har dessutom en betydligt bättre värmeledningsförmåga jämfört med UHMWPE.

Kombinationen av dessa system är på så vis den bästa på marknaden när det kommer till torra transporter.

Kombinationen av NGTMevo och NOLU®-S innebär bland annat:

  • Högre hastigheter i torra drifter
  • Extremt låg friktionskoefficient
  • Förlängd livslängd på bandkedjan
  • Minskad energiförbrukning

Torra transporter – en viktig del i Heinekens globala hållbarhetsstrategi

Heineken har en distributionskedja som till 95% består av vatten. Det gäller allt från odling av grödor till tillverkning av sina produkter. I områden där vattenförsörjningen är begränsad eller oregelbunden påverkar detta både verksamheten och omgivande samhällen.

Samtidigt har den globala efterfrågan på vatten fördubblats de senaste 50 åren. Fortsätter det i den här takten kommer Jorden år 2030 sakna vattenförsörjning till 40% av befolkningen. För ett företag som Heineken är det därför kritiskt avgörande att förändra sättet att använda vatten för en mer hållbar framtid.

“Brewing a better future”

Heineken N.V.s globala hållbarhetsstrategi, känd som “Brewing a better future” har sedan 2008 resulterat i en företagsomfattande minskning med 32 procent av vattenanvändningen. I detta arbetet har NGTM bandkedja och NOLU®-S glidlister från System Plast S.r.l. spelat en viktig roll. Dessa komponenter, med ultralåg friktion, har eliminerat behovet av vatten och kemiskt baserad smörjning på fyllningslinjerna – även där partiklar från aluminiumburkar och returflaskor tidigare varit ett problem.

Kombinationen har resulterat i stora förbättringar vad gäller hållbarhet. Anläggningen är numera renare, tystare, mer energieffektiv och framförallt mer pålitlig. Cok Duivenvoorden, teknisk linjechef på Zoeterwoude, menar att kombinationen specifikt har förbättrat både säkerhet och hygien på fabriken genom torra golv och torr utrustning. Framför allt är underhållet lättare och kostnader för såväl vatten, smörjmedel som avloppsvattenutsläpp har minskat avsevärt.

«