Kategori: Lyftbord

Saxbord

Maxkapacitet 200 ton Max lyfthöjd 8 meter Kan förses med elektromekanisk eller hydraulisk cylinder