Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Den här policyn beskriver vilken typ av information Litex samlar in och varför. Litex följer alla för tillfället gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Litex AB 556231-6363 , Sporregatan 25 21377 Malmö

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du frivilligt lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina förfrågningar och kontakter och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
De personuppgifter som behandlas är ditt namn, telefonnr, e-postadress och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra förfrågningar gällande offerter och andra kundserviceärenden. Utöver detta kan uppgifterna komma att användas för identifikation, marknadsföring samt för statistikändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Litex har vidtagit säkerhetsåtgärder för ändamålet så som installation av SSL-certifikat, vilket ökar säkerheten på hemsidan genom att kryptera överföringen av data mellan webbplatsen och dess besökare. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att göra hemsidan säkrare och svårare för hackers att angripa.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du gör en offertförfrågan eller använder annat kontaktformulär på hemsidan, sparas dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära ut vilka personuppgifter som behandlas om dig. En sådan begäran måste göras skriftligen till den adress som anges på webbplatsen.
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Ändringar i vår integritetspolicy

Litex AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy för att vid alla tillfällen uppfylla nya legala eller tekniska krav.